Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 3, cz. A+B) sekcje 53-80

Cena: 168.00 » Produkt na zamówienie

id: 76963

Autor: red.: Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 3, cz. A+B) sekcje 53-80

Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 3, cz. A+B) sekcje 53-80

Podtytuł: Die Josephisnische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783 (Band 3, Teil A+B), sekt. 53-80

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-65548-00-9 9788365548009

Format: B4

Stron: cz.A: treść opisowa (444 str.), cz.B: 32 mapy

Oprawa: woluminowa

Waga: 5

Opis: W latach 1779-1783 wojskowi kartografowie austriaccy pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega sporządzili dokładną mapę tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii czyli ziem polskich zagarniętych przez Austrię w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej. Arkuszom mapy towarzyszą opisy kartowanego terenu obejmujące charakterystykę lasów i roślinności, ukształtowania terenu, rzek i wód oraz ważniejszych budowli o znaczeniu militarnym (zamki, dwory, kościoły i klasztory).

Tom 3 - składa się z dwóch części (A + B).Część (A - opisowa) ilustrowana zawiera 444 strony z tekstem w jęz. polskim i niemieckim, na których znajdziemy obszerne opisy wojskowe w języku niemieckim i w polskim, we współczesnym tłumaczeniu, zaopatrzone aparatem krytycznym, a także indeksami do tekstu źródłowego i do samej mapy.
Część (B - mapy) zawiera 32 pełnokolorowe arkusze sekcji 53-80 (29 oryginałów i 3 kopie) w skali 1:28.800. Obejmują one południową część Wyżyny Sandomierskiej z Płaskowyżem Tarnowskim, następnie makroregion Pogórze Środkowobeskidzkie z fragmentem Pogórza Rożnowskiego, Pogórzem Ciężkowickim i Obniżeniem Gorlickim, a w części południowej Beskid Niski. Pod względem przyrodniczym interesujący jest Magurski Park Narodowy i inne obszary Beskidu Niskiego, a także parki krajobrazowe, w tym Ciężkowicko-Rożnowski i Pasma Brzanki. Na tym terenie znajdują się ważne, historyczne miasta Tarnów i Biecz, a także Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Tuchów, Gorlice, Jasło i Dukla. Tom niniejszy obejmuje interesujący teren pogranicza osadnictwa polskiego i łemkowskiego, stąd wiele obiektów miało nazwy zarówno polskie, jak i łemkowskie. Po drugiej wojnie światowej mieszkańcy wsi łemkowskich w Karpatach zostali wysiedleni. Wraz z nimi zanikła znaczna część toponimów i hydronimów, która była do tamtych czasów przechowywana z pokolenia na pokolenie w pamięci ludzi.
ISBN (całość): 978-83-61033-70-7
ISBN 978-83-65548-00-9 (tom 3)

SPIS TREŚCI


Przedmowa
Vorwort

ANDRZEJ KONIAS
Pierwsze wojskowe zdjęcie topografi czne Galicji z okresu józefińskiego
Die erste militärisch-topographische Landesaufnahme von Galizien aus der Josephinischen Zeit

WALDEMAR BUKOWSKI, BOGUSŁAW DYBAŚ, ZDZISŁAW NOGA
Galicja na józefi ńskiej mapie topografi cznej z lat 1779-1783. Uwagi edytorskie
Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783. Editorische Anmerkungen

ANDRZEJ JANECZEK
Znaki i napisy objaśniające zdjęcia józefińskiego planu Galicji
Zeichen und erklärende Aufschriften der Josephinischen Landesaufnahme von Galizien

Wykaz skrótów
Verzeichnis der Abkürzungen

Skróty edytorskie
Editorische Abkürzungen

Skróty bibliograficzne
Bibliographische Abkürzungen

Skróty w tekście źródłowym i na mapie
Abkürzungen im Quellentext und auf der Karte


WOJSKOWY OPIS
MILITÄIRISCHE BESCHREIBUNG

Sekcje / Sektionen: 53-61

Sekcje / Sektionen: 62-70

Sekcje / Sektionen: 71-80

Przypisy
Anmerkungen

Toponimie sekcji
Toponymie der Sektionen

Indeks
Index

Kategoria: ANTYKWA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt