Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 5, cz. A+B) sekcje 88-93...

Cena: 168.00 » Produkt na zamówienie

id: 75365

Autor: red.: Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 5, cz. A+B) sekcje 88-93...

Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 5, cz. A+B) sekcje 88-93...

Podtytuł: Die Josephisnische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783 (Band 5, Teil A+B), sekt. 88-93, 102-108, 118-125, 133-142

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-61033-84-4 9788361033844

Format: B4

Stron: cz.A treść opisowa (405 str.), cz.B 36 map

Oprawa: woluminowa

Waga: 5

Opis: Tom 2 - składa się z dwóch części (A + B).
Część (A - opisowa) ilustrowana zawiera 406 stron z tekstem w jęz. polskim i niemieckim, na których znajdzeimy obszerne opisy wojskowe w języku niemieckim i w polskim, we współczesnym tłumaczeniu, zaopatrzone aparatem krytycznym, a także indeksami do tekstu źródłowego i do samej mapy.
Część (B - mapy) zawiera pełnokolorowe arkusze sekcji 88-93, 102-108, 118-125, 133-142 (31 oryginałów i 5 kopii) w skali 1:28.800., niemal w całości dawną ziemię sanocką oraz zachodni skrawek ziemi przemyskiej, wchodzących w skład Rusi Czerwonej. Po rozbiorach Polski obszar ten stanowił w całości cyrkuł sanocki. Geograficznie są to zachodnia część Beskidu Niskiego, wschodnia część Bieszczadów oraz Pogórze Przemyskie.
ISBN (całość): 978-83-61033-70-7
ISBN 978-83-61033-84-4 (tom 5)


SPIS TREŚCI


Przedmowa
Vorwort

ANDRZEJ KONIAS
Pierwsze wojskowe zdjęcie topografi czne Galicji z okresu józefińskiego
Die erste militärisch-topographische Landesaufnahme von Galizien aus der Josephinischen Zeit

WALDEMAR BUKOWSKI, BOGUSŁAW DYBAŚ, ZDZISŁAW NOGA
Galicja na józefi ńskiej mapie topografi cznej z lat 1779-1783. Uwagi edytorskie
Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783. Editorische Anmerkungen

ANDRZEJ JANECZEK
Znaki i napisy objaśniające zdjęcia józefińskiego Galicji
Zeichen und erklärende Aufschriften der Josephinischen Landesaufnahme von Galizien

Wykaz skrótów
Verzeichnis der Abkürzungen

Skróty edytorskie
Editorische Abkürzungen

Skróty bibliograficzne
Bibliographische Abkürzungen

Skróty w tekście źródłowym i na mapie
Abkürzungen im Quellentext und auf der Karte


WOJSKOWY OPIS
MILITÄIRISCHE BESCHREIBUNG

Sekcje / Sektionen: 88-93

Sekcje / Sektionen: 102-108

Sekcje / Sektionen: 118-125

Sekcje / Sektionen: 133-142

Przypisy

Toponimie sekcji
Toponymie der Sektionen

Indeks
Index

Kategoria: ANTYKWA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt