Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 15, cz. A+B+C)

Cena: 114.00 » Dodaj do koszyka

id: 22165

Autor: wyd. Zdzisław Budzyński, współpr. Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Łukasz Walczy

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 15, cz. A+B+C)

Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 15, cz. A+B+C)

Podtytuł: Die Josephisnische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783 (Band 15, Teil A+B+C)

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-65548-81-8 9788365548818

Format: B4

Stron: część opisowa 243 strony + 28 arkuszy map

Oprawa: woluminowa

Waga: 5

Opis: W latach 1779-1783 wojskowi kartografowie austriaccy pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega sporządzili dokładną mapę tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, czyli ziem polskich zagarniętych przez Austrię w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej. Arkuszom mapy towarzyszą opisy kartowanego terenu obejmujące charakterystykę lasów i roślinności, ukształtowania terenu, rzek i wód oraz ważniejszych budowli o znaczeniu militarnym (zamki, dwory, kościoły i klasztory). Pomiędzy laty 1779 a 1783 austriaccy kartografowie wojskowi, którym przewodniczył podpłkownik Friedrich von Mieg nakreślili szczegółową mapę Królestwa Galicji i Lodomerii, będącymi ziemiami polskimi zagarniętymi przez Austrię przy I rozbiorze Rzeczypospolitej. Arkusze-mapy zawierają opis terenu obejmujący m.in. charakterystykę drzewostanu i roślinności, ukształtowanie terenu, rzeki i wody, a także ważniejsze budowle o znaczeniu militarnym jak: kościoły, klasztory, budowle zamkowe i obronne oraz dwory.

Materiał Tomu 15. obejmuje zachodnią część Wyżyny Podolskiej, sięgającą na północy skraju Wyżyny Wołyńskiej, zawartą między dolinami dwóch lewobrzeżnych dopływów Dniestru: rzek Seret na zachodzie i Zbrucz (określanej po 1772 r. jako Podhorce) na wschodzie. Pod względem geograficzno-historycznym ów teren do I rozbioru pozostawał w granicach państwa polskiego, stanowiąc w większości północno-wschodnią część ziemi halickiej województwa ruskiego (Ruś Czerwona) oraz zachodni fragment województwa podolskiego (Podole Koronne). Jego północne pobrzeże zaliczane było do województwa wołyńskiego. Pod rozbiorami obszar ten wchodził w skład cyrkułów tarnopolskiego i zaleszczyckiego, w okresie międzywojennym mieścił się w województwie tarnopolskim, obecnie zastąpionym obwodem z tą samą siedzibą.
ISBN (całość): 978-83-61033-70-7
ISBN (tom): 978-83-65548-81-8


Kategoria: ANTYKWA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt