Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 10, cz. A+B+C)

Cena: 114.00 » Dodaj do koszyka

id: 21160

Autor: wyd. Zdzisław Budzyński, współpr. Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Łukasz Walczy

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 10, cz. A+B+C)

Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 - mapa Miega (tom 10, cz. A+B+C)

Podtytuł: Die Josephisnische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783 (Band 10, Teil A+B+C)

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-65548-35-1

Format: B4

Oprawa: woluminowa

Waga: 5

Opis: W latach 1779-1783 wojskowi kartografowie austriaccy pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega sporządzili dokładną mapę tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, czyli ziem polskich zagarniętych przez Austrię w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej. Arkuszom mapy towarzyszą opisy kartowanego terenu obejmujące charakterystykę lasów i roślinności, ukształtowania terenu, rzek i wód oraz ważniejszych budowli o znaczeniu militarnym (zamki, dwory, kościoły i klasztory). Pomiędzy laty 1779 a 1783 austriaccy kartografowie wojskowi, którym przewodniczył podpłkownik Friedrich von Mieg nakreślili szczegółową mapę Królestwa Galicji i Lodomerii, będącymi ziemiami polskimi zagarniętymi przez Austrię przy I rozbiorze Rzeczypospolitej. Arkusze-mapy zawierają opis terenu obejmujący m.in. charakterystykę drzewostanu i roślinności, ukształtowanie terenu, rzeki i wody, a także ważniejsze budowle o znaczeniu militarnym jak: kościoły, klasztory, budowle zamkowe i obronne oraz dwory.

W Tomie 10 znajdzemy 24 arkusze z mapami i czterema ich kopiam oraz odpowiadające im opisy wojskowe kraju. W tych materiałach znajdziemy tereny zlokalizowane w pobliżu Lwowa, które przed I rozbiorem Polski (1772) wchodziły w skład Rusi Czerwonej (województwo ruskie i tworzyły główną część dawnych ziem lwowskich (południowo-zachodni fragment należał do ziemi przemyskiej).
Po odrodzeniu Polski większość terytorium zawartego w tym Tomie przynależna była województwu lwowskiemu, do województwa tarnopolskiego należało wschodnie obrzeże, natomiast do województwa stanisławowskiego przynależały południowe fragmenty. W obecnym podziale administracyjnym Ukrainy tereny prawie w całości zamykająa się w obrębie granic obwodu lwowskiego.
ISBN (całość): 978-83-61033-70-7
ISBN (tom): 978-83-65548-35-1


Kategoria: ANTYKWA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt