Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Osobowe źródła informacji - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze

Cena: 36.75 » Produkt na zamówienie

id: 6727

Autor: red. Filip Musiał

Osobowe źródła informacji - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze

Tytuł: Osobowe źródła informacji - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze

Podtytuł: Osobowe źródła informacji - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze

Rok wydania: 2008

ISBN: 978-83-61033-10-3  9788361033103

Format: B5

Stron: 544

Oprawa: oprawa miękka

Waga: 0.52

Opis:
Zbiór siedemnastu artykułów przygotowanych przez autorów reprezentujących cztery ośrodki Instytutu Pamięci Narodowej (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice) oraz Uniwersytet Warszawski, wśród których znaleźli się także pracownicy funkcjonującego do 2007 roku Biura Rzecznika Interesu Publicznego. Omówiono w nich szeroki wachlarz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych przez rozmaite departamenty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL w różnych okresach – w tym kategorie dotychczas słabiej rozpoznane: kontakty operacyjne, kontakty służbowe, konsultantów – oraz sposoby uzależniania ich od resortu (m.in. na przykładzie werbunku duchownych), koncentrując się przy tym na pozostałych po współpracy dokumentach i materiałach oraz pomocach ewidencyjnych jako źródłach historycznych wymagających stosowania przedstawionej w tomie metodologii i wynikającej z niej odpowiedniej krytyki źródeł.
Autorzy pięciu artykułów zamieścili ponadto w aneksach źródłowych in extenso dziesięć normatywów resortowych regulujących szczegółowo sprawy związane przede wszystkim z OZI, a także wykorzystywaniem techniki operacyjnej (podsłuchu) w ich kontekście; jest to cenne uzupełnienie analiz przeprowadzonych przez historyków na ich podstawie. W zbiorze znajdują się również dwa teksty poświęcone problematyce szczególnej i niezwykle interesującej, lecz mniej znanej – strukturze i zakresowi działania pionów Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Publikacja zawiera indeks nazwisk i pseudonimów, wykaz skrótów oraz ilustracje.

Książka jest kontynuacją tematyki prezentowanej w publikacji „Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze” (Kraków 2006).SPIS TREŚCI

Wstęp (Filip Musiał)

Wojciech Sawicki, Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej

Filip Musiał, Osobowe źródła informacji pionów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa działających w granicach PRL

Filip Musiał, Metoda stopniowego werbunku duchownych (z podręczników SB)

Filip Musiał, Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami

Jerzy Marcinkowski, Kontakt operacyjny – przepisy i praktyka

Grzegorz Karbowiak, Kontakt służbowy – zapomniane osobowe źródło informacji

Tadeusz Paweł Rutkowski, Konsultanci Służby Bezpieczeństwa PRL. Zarys problemu

Waldemar Mikulski, Lokale kontaktowe, mieszkania konspiracyjne i lokale służby obserwacyjnej w pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa

Roksana Szczęch, Wytyczne Departamentu II MSW z końca lat 50. dotyczące pracy z agenturą i wykorzystania przez Służbę Bezpieczeństwa osób wyjeżdżających na pobyt czasowy do państw demokratycznych (Aneks źródłowy Nr 1. Wytyczne Departamentu II MSW z 31 VIII 1957 r. dotyczące pracy z tajnymi współpracownikami pionu II, ewidencji operacyjnej oraz koordynacji pracy w pionie tzw. kontrwywiadu (II); Nr 2. Wytyczne Departamentu II MSW z 3 VI 1958 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań związanych z prywatnymi wyjazdami obywateli PRL na pobyt czasowy do krajów spoza strefy wpływu Związku Sowieckiego)

Wojciech Frazik, Etaty niejawne, praca pod przykryciem, grupy interwencyjne, konsultanci – nowe formy pracy operacyjnej pionu III Służby Bezpieczeństwa w zakładach pracy według dokumentu z 1972 r. (Aneks źródłowy, Nowe formy pracy operacyjnej w zakresie ochrony gospodarki narodowej)

Monika Komaniecka, Osobowe źródła informacji w technice operacyjnej

Monika Komaniecka, Miniprzewodnik po materiałach ewidencyjnych Służby Bezpieczeństwa

Piotr Gontarczyk, Informacje z podsłuchów (Aneks źródłowy Nr 1. Zarządzenie nr 0047/79 z 27 XII 1979 r. w sprawie stosowania i wykorzystania techniki operacyjnej; Nr 2. Decyzja nr 003/82 z 15 I 1982 r. w sprawie ochrony dokumentów techniki operacyjnej wykonywanych w pionach „B”, „C”, „T”, „W” i wykorzystywanych w działaniach operacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Nr 3. Zarządzenie nr 0018/82 z 17 II 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania i wykorzystania techniki operacyjnej)

Grzegorz Majchrzak, Podsłuchy w sprawach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa

Paweł Piotrowski, Metodologia pracy operacyjnej Departamentu I MSW (Aneks źródłowy Nr 1. Zarządzenie nr 0041/72 z 6 V 1972 r. w sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I MSW. Instrukcja o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW; Nr 2. Instrukcja nr 01/62 o kategoriach spraw operacyjnych, dokumentacji operacyjnej i ewidencji operacyjnej w Samodzielnych Grupach Specjalnych Departamentu I KW/KM MO)

Ewa Koj, Zarząd II Sztabu Generalnego WP (schemat funkcjonowania w latach 1981-1990)

Paweł Piotrowski, Uwagi o funkcjonowaniu i metodologii pracy operacyjnej Zarządu II Sztabu Generalnego WP oraz Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych MSW (Aneks źródłowy Nr 1. Instrukcja operacyjna Zarządu II Sztabu Generalnego WP z 15 XII 1976 r.; Nr 2. Zarządzenie nr 0014/85 z 20 II 1985 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji o działalności kontrwywiadowczej w Jednostkach Wojskowych MSW”)

Autorzy tomu

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk i pseudonimów

Kategoria: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt