Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Studia Politologica Ucraino-Polona, wydanie II (2012)

Cena: 60.00 » Dodaj do koszyka

id: 72214

Autor: red. W. Horbatenko, J. Prokop

Studia Politologica Ucraino-Polona, wydanie II (2012)

Tytuł: Studia Politologica Ucraino-Polona, wydanie II (2012)

Podtytuł: Studia Politologica Ucraino-Polona, wyd. 2 (2012)

Rok wydania: 2012

Stron: 0

Waga: 1

Opis: ????? - Spis treści

??????? ??????? ? ????? ????? ?. ?. ?????????? ??? ???????
Instytut Państwa i Prawa imenia W. Koreckiego NAN Ukrainy

???????? ???????? ???????? ? ????
Polska Akademia Umiejętności

???????? ??????? ?????????? ? ????????
Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu

STUDIA POLITOLOGICA UCRAINO-POLONA

?????? ??????
Wydanie drugie

?? ????????? ?. ??????????, ?. ???????
Pod redakcją W. Horbatenki, J. Prokopa????? - Spis treści


????? ?????? ??????????? ??????? ??? ??????????? ???????
Wstęp wydawcy pisma ? Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu


?. ????????? ?????
I. Elity polityczne

Irena Pańków. Klasyczne tezy o elitach a współczesność
???????? ?????. ???????? ???? ??? ????? ? ??????????

????????? ??????. ??????????? ????? ?? ?????? ???????????????: ?????? ???????? ? ?????? ??????????
Kozłowiec Mikołaj. Elita narodowa jako czynnik tworzenia państwa: lekcje z przeszłości i realia współczesne

??????? ??????. ????????? ????? ?????????? ?????????? ????? ? ?????? ????????????????? ???????????
Paszkowa Oksana. Wartościowy wymiar działalności elity politycznej w warunkach społeczeństwa transformacyjnego

?????????? ?????????. ??????????? ????????? ????????-??????? ????? ? ???????
Gorbatenko Włodzimierz. Perspektywy odnowienia politycznych i rządzących elit Ukrainy

??????? ??????. ?????????? ???????? ? ????? ????????-????????????? ?????? ???????
Kukuruz Oksana. Model uprawiania polityki i przestrzeganie prawa przez elitę polityczno-administracyjną Ukrainy

?????? ????. ???????????? ?? ?????? ???????? ? ??????? ??????????????? ? ????????????? ?. ???????????
Kowtun Jerzy. Arystokracja, jako twórcza mniejszość w procesie kształtowania się państwa, w interpretacji Wacława Lipińskiego

???????? ??????. ?????????? ?. ???????????
Korotkow Dmytry. Geneza elit w poglądach Wacława Lipińskiego

?????? ???????. ????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ????? ? ????????? ?????????? ????????????? ??????? ??????? ??? ??.
Kowtun Natalia. Pamięć historyczna jako podstawa kształtowania się elity politycznej w kontekście transformacji politycznej Ukrainy na początku XXI wieku

Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka, Betkiewicz Witold. Elity polityczne wielkich miast: charakterystyka demograficzna i kariery zawodowe
????????-?????? ???????, ???????? ???????. ????????? ????? ??????? ????: ???????????? ?????????????? ? ?????????? ???????


I?. ???????, ????? ? ????????
II. Państwo, władza i opozycja

?????????? ?????????. ????????????? ???????? ?????????? ??????????? Kafarski Włodzimierz. Doktryny konstytucyjne Wacława Lipińskiego

????????? ???????, ????????? ????. ???????????????? ?????? ????????? ???????????? ??????? ? ????????? ??????? ???????? ?. ???????????
Bortnikow Walery, Piwowarow Jerzy. Etniczno-narodowy czynnik budowania państwa narodowego w kontekście twórczej spuścizny Wacława Lipińskiego

?????? ?????. ??????????? ??????? ?? ??????? ????? ? ??????????????? ?????
Slusar Wadym. Racjonalna przemoc, jako atrybut władzy w zglobalizowanym świecie

ks. Truszczynski Marek. Tworzenie się aparatu ?bezpieki? w ramach walki władzy PRL z kościołem rzymskokatolickim
?c. ??????????? ?????. ????????? ??????? ????????? ? ?????? ???????? ????? ??? ? ????-??????????? ???????

???????? ??????. ??????? ?????????? ? ????????????? ???????? 2011 ?. ? ??????: ??????? ????????
Motorniuk Tetiana. Techniki wyborcze w kampanii wyborczej 2011 roku w Polsce: fenomen Palikota

Nalewajko Ewa. Samorząd regionalny w Polsce ? instytucja i elity
????????? ???. ??????????? ?????????????? ? ?????? ? ???????? ? ?????


?I?. ????????? ?????????????
III. Transformacje polityczne

Busłenko Wasyl. Opozycja i demokracja ?kontraktowa?
???????? ??????. ???????? ? ???????????? ??????????

???????? ??????. ??????? ??????? ??????? ? ?????? ?????????? ?. ???????????
Pojarkowa Tetiana. Współczesne procesy kryzysowe w świetle badań Wacława Lipińskiego

Zełeńko Hałyna, Matuszenko Aleksandra. Rola elit politycznych i systemów wyborczych w procesach demokratyzacji społeczeństw postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej
???????? ??????, ????????? ??????????. ???? ?????????? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ?????????????? ????????????????? ?????????? ???

?????????? ??????. ????????? ???? ?????????????: ??? ????????????? ?? ?????????? (1980?1990 ??.)
Gierasymczuk Andrzej. Polska droga transformacji: od totalitaryzmu do demokracji (lata 1980?1990)

?????? ??????. ????? ??????????? ?????????????? ??????? ????????? ?????????????? ??????? ? ????????? ??????? ?????????? ??????
Bajrak Sergiusz. Sposoby optymalizacji funkcjonowania organów samorządu terytorialnego na Ukrainie w kontekście doświadczeń Polski

?????? ??????, ?????? ????. ????? ???????? ?? ???????? ?????????? ???????????? ? ????????? ???????? ????????? ????? ??????? ????? ??????????-??????? ?????? ? ?????????? ???????
Prymusz Mikołaj, Kowal Jerzy. Wpływ tradycji na charakter modernizacji politycznej w kontekście analizy instytucji głowy państwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej


IV. ??????????-???????? ?????????
IV. Stosunki ukraińsko-polskie

????????? ??????. ?????????? ??????? ? ?????????? ???????? ??????? ?????????????? ? 1917? 1918 ?????
Potapenko Maksym. Kwestia ukraińska w projektach politycznych Polaków Ukrainy Naddnieprzańskiej w latach 1917?1918

Bieńkowska Alicja. Polacy i Ukraińcy w programie i działalności Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej
??????????? ??????. ?????? ? ???????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ??????

???????????? ????. ?????????????? ????????-???????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ??????????-?????????? ???????????????
Kalinowski Jerzy. Demokratyzacja świadomości polityczno-prawnej Ukraińców, jako czynnik wzmocnienia współpracy polsko-ukraińskiej

????? ???????. ?????????? ????????? ? ??????????? ????????? ? ?????????? ?????? ? ????????? ???????????? ????????? ???????
Taran Jarosław. Możliwości współpracy z diasporą ukraińską w Polsce w kontekście interesów narodowych Ukrainy

?????? ??????. ?????? ? ?????????? ??????? ? ???????
Kordon Mikołaj. Polska ? ?lokomotywą Ukrainy w Europie?


V. ????????? ???????? ?? ?????????
V. Kultura polityczna i ideologia

????????? ????. ?. ?????????? ?? ??????? ????????????? ? ????????? ??????? ???????

Kowalczuk Iwan. Wacław Lipiński jako ideolog konserwatyzmu w systemie partyjnym Ukrainy

??????? ????. ????????????? ?????? ? ??????? ? ?????? ? ????????????????? ??????: ????????-?????????? ??????
Poliszczuk Igor. Procesy wyborcze na Ukrainie i w Polsce w okresie postkomunistycznym: aspekty polityczne i kulturalne

???????? ???????. ????????? ?????? ?????????? ??????????
Pohoriła Ludmiła. Genderowy aspekt działalności politycznej

????????????? ???????? ? ??????? ? ??????
Ośrodki politologiczne na Ukrainie i w Polsce

Materski Wojciech. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
?????????? ??????. ???????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ????

??????? ????. ???????? ?????????? ? ???????????????? ?????????? ????? ?.?. ?????? ??? ???????
Szapował Jerzy. Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych imienia Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

????????? ??? ???????

Kategoria: POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt